Veřejné zakázky a dotační záchranář

Veřejné zakázky a dotační záchranář

Veřejné zakázky a dotační záchranář

SLUŽBY > PRÁVNÍ SLUŽBY > Veřejné zakázky a dotační záchranář

Podpora zadavatelů

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace, hodnocení podaných nabídek z právního hlediska, vyřizování námitek a zastupování klienta ve sporech a řízeních vyvolaných v souvislosti s veřejnou zakázkou, včetně řízení o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedené služby jsme Vám připraveni poskytnout jednotlivě nebo i celkově v rámci administrace veřejné zakázky.

Administrace výběrového řízení:

V rámci našich právních služeb nabízíme klientům-zadavatelům možnost administrace výběrového řízení, a to podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo podle pravidel daného dotačního programu a dalších pravidel.

Příprava a realizace zadávacího řízení pro naše klienty zahrnuje zejména následující činnosti:

 • posouzení způsobu a režimu zadávacího/výběrového řízení včetně úvodní analýzy zakázky;
 • příprava zadávací dokumentace ve spolupráci s projektantem včetně přípravy vzorových příloh (čestná prohlášení, krycí list, seznam poddodavatelů a další);
 • příprava vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace (viz níže sekci ohledně vzorových smluv);
 • zveřejnění zakázky na profilu zadavatele;
 • administrace dotazů účastníků k zadávací dokumentaci – konzultace dotazů s klientem a projektantem, zpracování a odeslání odpovědí účastníkům;
 • příprava podkladů k odtajnění nabídek na profilu zadavatele nebo k otevírání obálek s nabídkami
 • podpora při pořádání hodnotící komise – příprava nezbytných dokumentů, organizace setkání a jiné;
 • zpracování přijatých nabídek, jejich posouzení a příprava zprávy o hodnocení nabídek pro hodnotící komisi jmenovanou klientem;             
 • podpora při objasnění nebo doplnění nabídky včetně přípravy příslušné výzvy;
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení zakázky
 • příprava rozhodnutí o výběru dodavatele v návaznosti na závěry hodnotící komise včetně případné výzvy k doložení originálů;
 • příprava nezbytných dokumentů v případě zrušení zadávacího řízení.

Příprava vzorových smluv:

Pokud si klient realizuje výběrové/zadávací řízení samostatně, nebo ve spolupráci s našim dotačním oddělením, můžeme pro něj připravit vzorovou smlouvu, která je následně součástí zadávací dokumentace a je závazná pro účastníky zadávacího řízení. Typicky se jedná o kupní smlouvu nebo o smlouvu o dílo. Výhodou využití vzorové smlouvy pro zadávací řízení je, že klient si může sám stanovit veškeré smluvní podmínky. Zároveň má klient jistotu, že smlouva nebude sjednána ve prospěch účastníka řízení, pokud by se jednalo návrh smlouvy předložený tímto účastníkem.

Do vzorových smluv implementujeme i specifické podmínky dle konkrétního dotačního programu, pokud je předmět zakázky financován z dotací. Pokud má klient další specifické nadstandardní požadavky na smluvní podmínky, můžeme připravit danou smlouvu zcela na míru dle jeho potřeb. Klient má tak vždy jistotu, že smlouva bude odpovídat podmínkám dané dotace i jeho potřebám.

Podpora uchazečů

Zároveň poskytujeme právní poradenství i klientům v pozici uchazeče při přípravě a podání nabídky včetně přípravy návrhu smlouvy, podání námitek, příp. podnětu k zahájení řízení o přezkumu úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabízíme zastoupení klienta při uzavírání smlouvy se zadavatelem na základě vyhrané veřejné zakázky a při řešení veškerých sporů z této smlouvy vyplývajících.

Dotační záchranář

Společně s naším dotačním oddělením poskytujeme klientům služby v případech, kdy jim hrozí, že budou muset vracet již vyplacenou dotaci nebo jim nebude dotace proplacena v celém rozsahu. Více se ohledně těchto služeb dozvíte zde

Novinky z oblasti práva

SLUŽBY > PRÁVNÍ SLUŽBY > Veřejné zakázky a dotační záchranář

Podpora zadavatelů

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace, hodnocení podaných nabídek z právního hlediska, vyřizování námitek a zastupování klienta ve sporech a řízeních vyvolaných v souvislosti s veřejnou zakázkou, včetně řízení o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedené služby jsme Vám připraveni poskytnout jednotlivě nebo i celkově v rámci administrace veřejné zakázky.

Administrace výběrového řízení:

V rámci našich právních služeb nabízíme klientům-zadavatelům možnost administrace výběrového řízení, a to podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo podle pravidel daného dotačního programu a dalších pravidel.

Příprava a realizace zadávacího řízení pro naše klienty zahrnuje zejména následující činnosti:

 • posouzení způsobu a režimu zadávacího/výběrového řízení včetně úvodní analýzy zakázky;
 • příprava zadávací dokumentace ve spolupráci s projektantem včetně přípravy vzorových příloh (čestná prohlášení, krycí list, seznam poddodavatelů a další);
 • příprava vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace (viz níže sekci ohledně vzorových smluv);
 • zveřejnění zakázky na profilu zadavatele;
 • administrace dotazů účastníků k zadávací dokumentaci – konzultace dotazů s klientem a projektantem, zpracování a odeslání odpovědí účastníkům;
 • příprava podkladů k odtajnění nabídek na profilu zadavatele nebo k otevírání obálek s nabídkami
 • podpora při pořádání hodnotící komise – příprava nezbytných dokumentů, organizace setkání a jiné;
 • zpracování přijatých nabídek, jejich posouzení a příprava zprávy o hodnocení nabídek pro hodnotící komisi jmenovanou klientem;             
 • podpora při objasnění nebo doplnění nabídky včetně přípravy příslušné výzvy;
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení zakázky
 • příprava rozhodnutí o výběru dodavatele v návaznosti na závěry hodnotící komise včetně případné výzvy k doložení originálů;
 • příprava nezbytných dokumentů v případě zrušení zadávacího řízení.

Příprava vzorových smluv:

Pokud si klient realizuje výběrové/zadávací řízení samostatně, nebo ve spolupráci s našim dotačním oddělením, můžeme pro něj připravit vzorovou smlouvu, která je následně součástí zadávací dokumentace a je závazná pro účastníky zadávacího řízení. Typicky se jedná o kupní smlouvu nebo o smlouvu o dílo. Výhodou využití vzorové smlouvy pro zadávací řízení je, že klient si může sám stanovit veškeré smluvní podmínky. Zároveň má klient jistotu, že smlouva nebude sjednána ve prospěch účastníka řízení, pokud by se jednalo návrh smlouvy předložený tímto účastníkem.

Do vzorových smluv implementujeme i specifické podmínky dle konkrétního dotačního programu, pokud je předmět zakázky financován z dotací. Pokud má klient další specifické nadstandardní požadavky na smluvní podmínky, můžeme připravit danou smlouvu zcela na míru dle jeho potřeb. Klient má tak vždy jistotu, že smlouva bude odpovídat podmínkám dané dotace i jeho potřebám.

Podpora uchazečů

Zároveň poskytujeme právní poradenství i klientům v pozici uchazeče při přípravě a podání nabídky včetně přípravy návrhu smlouvy, podání námitek, příp. podnětu k zahájení řízení o přezkumu úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabízíme zastoupení klienta při uzavírání smlouvy se zadavatelem na základě vyhrané veřejné zakázky a při řešení veškerých sporů z této smlouvy vyplývajících.

Dotační záchranář

Společně s naším dotačním oddělením poskytujeme klientům služby v případech, kdy jim hrozí, že budou muset vracet již vyplacenou dotaci nebo jim nebude dotace proplacena v celém rozsahu. Více se ohledně těchto služeb dozvíte zde

Novinky z oblasti práva

SLUŽBY > PRÁVNÍ SLUŽBY > Veřejné zakázky a dotační záchranář

Podpora zadavatelů

V oblasti veřejných zakázek poskytujeme klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky komplexní právní poradenství při přípravě zadávací a smluvní dokumentace, hodnocení podaných nabídek z právního hlediska, vyřizování námitek a zastupování klienta ve sporech a řízeních vyvolaných v souvislosti s veřejnou zakázkou, včetně řízení o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedené služby jsme Vám připraveni poskytnout jednotlivě nebo i celkově v rámci administrace veřejné zakázky.

Administrace výběrového řízení:

V rámci našich právních služeb nabízíme klientům-zadavatelům možnost administrace výběrového řízení, a to podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo podle pravidel daného dotačního programu a dalších pravidel.

Příprava a realizace zadávacího řízení pro naše klienty zahrnuje zejména následující činnosti:

 • posouzení způsobu a režimu zadávacího/výběrového řízení včetně úvodní analýzy zakázky;
 • příprava zadávací dokumentace ve spolupráci s projektantem včetně přípravy vzorových příloh (čestná prohlášení, krycí list, seznam poddodavatelů a další);
 • příprava vzorové smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace (viz níže sekci ohledně vzorových smluv);
 • zveřejnění zakázky na profilu zadavatele;
 • administrace dotazů účastníků k zadávací dokumentaci – konzultace dotazů s klientem a projektantem, zpracování a odeslání odpovědí účastníkům;
 • příprava podkladů k odtajnění nabídek na profilu zadavatele nebo k otevírání obálek s nabídkami
 • podpora při pořádání hodnotící komise – příprava nezbytných dokumentů, organizace setkání a jiné;
 • zpracování přijatých nabídek, jejich posouzení a příprava zprávy o hodnocení nabídek pro hodnotící komisi jmenovanou klientem;             
 • podpora při objasnění nebo doplnění nabídky včetně přípravy příslušné výzvy;
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení zakázky
 • příprava rozhodnutí o výběru dodavatele v návaznosti na závěry hodnotící komise včetně případné výzvy k doložení originálů;
 • příprava nezbytných dokumentů v případě zrušení zadávacího řízení.

Příprava vzorových smluv:

Pokud si klient realizuje výběrové/zadávací řízení samostatně, nebo ve spolupráci s našim dotačním oddělením, můžeme pro něj připravit vzorovou smlouvu, která je následně součástí zadávací dokumentace a je závazná pro účastníky zadávacího řízení. Typicky se jedná o kupní smlouvu nebo o smlouvu o dílo. Výhodou využití vzorové smlouvy pro zadávací řízení je, že klient si může sám stanovit veškeré smluvní podmínky. Zároveň má klient jistotu, že smlouva nebude sjednána ve prospěch účastníka řízení, pokud by se jednalo návrh smlouvy předložený tímto účastníkem.

Do vzorových smluv implementujeme i specifické podmínky dle konkrétního dotačního programu, pokud je předmět zakázky financován z dotací. Pokud má klient další specifické nadstandardní požadavky na smluvní podmínky, můžeme připravit danou smlouvu zcela na míru dle jeho potřeb. Klient má tak vždy jistotu, že smlouva bude odpovídat podmínkám dané dotace i jeho potřebám.

Podpora uchazečů

Zároveň poskytujeme právní poradenství i klientům v pozici uchazeče při přípravě a podání nabídky včetně přípravy návrhu smlouvy, podání námitek, příp. podnětu k zahájení řízení o přezkumu úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabízíme zastoupení klienta při uzavírání smlouvy se zadavatelem na základě vyhrané veřejné zakázky a při řešení veškerých sporů z této smlouvy vyplývajících.

Dotační záchranář

Společně s naším dotačním oddělením poskytujeme klientům služby v případech, kdy jim hrozí, že budou muset vracet již vyplacenou dotaci nebo jim nebude dotace proplacena v celém rozsahu. Více se ohledně těchto služeb dozvíte zde

Novinky z oblasti práva

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.