Účetnictví

Účetnictví

Účetnictví

SLUŽBY > ÚČETNICTVÍ A MZDY > Účetnictví

Vedení účetnictví

Naše služby zahrnují zejména:

 • Kompletní zaúčtování účetních dokladů a vedení účetních knih včetně vícestupňové kontroly účetnictví
 • Vystavování faktur dle požadavků klienta, případně zřízení přímého přístupu do účetního software za účelem vystavování faktur přímo ze strany klienta
 • Individuální nastavení účtování dle středisek, činností a zakázek
 • Evidence majetku včetně vozového parku
 • Tvorba a aktualizace vnitropodnikových směrnic
 • Ověření formální správnosti účetních dokladů
 • Identifikace problémů a návrh jejich řešení s ohledem na efektivitu a hospodárnost
 • Příprava účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání
 • Tvorba reportů dle individuálních požadavků klienta
 • Účetní poradenství
 • Monitoring legislativních změn a hodnocení jejich potenciálních dopadů na klienta

Kdo se o vás postará?

Ing. Martin Šandera je ve skupině GRANTEX ADVISORY GROUP partnerem odpovědným za služby daňového poradenství, účetnictví a mezd. Poskytováním daňových služeb klientům z nejrůznějších odvětví se věnuje již od roku 2007. Podstatnou část své kariéry strávil v poradenských společnostech Deloitte a následně KPMG, kde působil jako senior manažer vedoucí tým daňových poradců zaměřený na poskytování služeb daňového poradenství pro významné banky, pojišťovny a další typy subjektů z finančního sektoru včetně úvěrových společností. Martin je registrovaným daňovým poradcem od roku 2010 a hovoří plynně anglicky.

Ing. Martin Šandera
Partner, účetnictví a daně

sandera@grantex.cz
+420 777 881 981

Potřebujete pomoci s účetnictvím?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Potřebujete pomoci s účetnictvím?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Potřebujete pomoci s účetnictvím?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.