PRE PODNIKY: Kompenzácia vysokých cien energií

PRE PODNIKY: Kompenzácia vysokých cien energií

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo novú výzvu pre všetky podniky.

Konferencia Tvoríme lepšie Slovensko

Konferencia Tvoríme lepšie Slovensko

Prinášame podrobnejšie informácie týkajúce sa tohto podujatia.

OP Slovensko: Cieľ 5

OP Slovensko: Cieľ 5

Predstavenie OP SK - Európa bližšie k občanom

OP Slovensko: Cieľ 4

OP Slovensko: Cieľ 4

Predstavenie OP SK - Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa

OP Slovensko: Cieľ 3

OP Slovensko: Cieľ 3

Predstavenie OP SK - Prepojenejšia Európa

OP Slovensko: Cieľ 2

OP Slovensko: Cieľ 2

Predstavenie OP SK - Ekologickejšia Európa, nízkouhlíková Európa

OP Slovensko: Cieľ 1

OP Slovensko: Cieľ 1

Predstavenie OP SK - Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa.