Prehľad grantov

Prehľad grantov

Prehľad grantov

Prostredníctvom vybraných kritérií filtrujte tie možnosti podpory, ktoré najlepšie odpovedajú vašim predstavám.

Kategória
Stav
Zameranie dotácie
Odbory podnikania
Dotačné programy
Veľkosť firmy

Podpora projektov neúspešných v Horizon Europe MS-CA | Postdoctoral Fellowships s osvedčením „Seal-of-Excellence“ (PP MSCA PF 2022)

Podpora projektov v rámci grantovej výzvy Horizon Europe, Marie Skłodowska-Curie Actions - Postdoctoral Fellowships, ktoré dosiahli osvedčenie „Seal-of-Excellence“ avšak nezískali finančné príspevky (boli hodnotené zo strany Európskej komisie ako kvalitné).

Pomoc na rozvoj podnikateľskej činnosti pre malých poľnohospodárov (53/PRV/2021)

Pomoc na začatie a rozvoj podnikateľskej činnosti pre malých poľnohospodárov s históriou minimálne dva roky.

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (54/PRV/2021)

Pomoc na začatie a rozvoj podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov s históriou maximálne dva roky.

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z POO na výstavbu cyklistickej infraštruktúry

Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi - opakovanie výzvy (06R06_20_V08)

Poskytovanie finančnej podpory zriaďovateľom ŠKD s cieľom kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo SZP 2 - opakovanie výzvy

Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole (06R02-20-V09)

Pilotovanie vybraných podporných opatrení prostredníctvom zavedenia pozície "Zdravotnícky pracovník" na vybranej vzorke škôl

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine (09I03-03-V01)

Výzva Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (INTERREG V-A SK-CZ/2022/14)

Rozvoj zručností na podporu trhu práce (OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01)

Štipendijná schéma na podporu talentovaných študentov VŠ

Vyzvanie na národný projekt HRADY (OPLZNP-PO5-2022-1)

ZAUJÍMÁ VÁS VIAC O GRANTOCH?

Napíšte nám svoju otázku a naši projektoví manažéri vám poradia.

Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580