Pracovní a cizinecké právo

Pracovní a cizinecké právo

Pracovní a cizinecké právo

SLUŽBY > PRÁVNÍ SLUŽBY > Pracovní a cizinecké právo

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytujeme komplexní právní služby zahrnující přípravu dokumentace a předpisů, konzultace ohledně pracovněprávních problémů našich klientů, nebo podporu při rozvazování pracovního poměru. Ve spolupráci s našimi daňovými poradci připravujeme vnitřní předpisy pro zaměstnavatele upravující benefity pro zaměstnance a další interní směrnice za účelem dosažení ekonomické výhodnosti s ohledem i na daňové úspory, které z daného nastavení plynou.

Cizinecké právo

Naše kancelář rovněž poskytuje komplexní právní podporu zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům v oblasti cizineckého práva. Pedevším se jedná o analýzy a doporučení nejvhodnějšího typu povolení s ohledem na potřeby klientů, včetně posouzení daňových aspektů, a zajištění veškeré přípravy žádostí a podkladů, včetně úředně ověřených překladů jednotlivých dokumentů.

Spolupráce

Ve spolupráci s daňovým poradenstvím skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP navrhujeme pro klienty nejefektivnější nastavení jejich společností, nastavujeme vnitřní vztahy v rámci podnikatelských seskupení a hledáme nové cesty, jak postavit business klientů tzv. na klíč.

V této souvislosti provádíme pro naše klienty rovněž právní audity a právní due diligence při transakcích typu spojení a rozdělení obchodních společností, koupi movitých či nemovitých věcí nebo pohledávek anebo financování rozsáhlých investičních akcí.

Novinky z oblasti práva

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.