Pomôžeme vám s vašim projektom

Pomôžeme vám s vašim projektom

Pomôžeme vám s vašim projektom

GRANTY > Pomôžeme vám s vašim projektom

Nechcete strácať čas a lámať si hlavu s prípravou projektu?

Zverte svoj projekt do rúk našich odborníkov.

Nechcete strácať čas a lámať si hlavu s prípravou projektu?

Zverte svoj projekt do rúk našich odborníkov.

Ako spolupráca prebieha? 

1.

GRANTOVÁ ANALÝZA

Zoznámenie sa s vašim nápadom, získanie vstupných podkladov a následné vyhľadanie vhodného programu podpory pre Vašu myšlienku či investičný zámer.

Spracovanie projektového zámeru vrátane rozpočtu a harmonogramu projektu, tzn. kompletné spracovanie všetkých potrebných príloh v zodpovedajúcej kvalite.

2.

PRÍPRAVA ŽIADOSTI

3.

KOMUNIKÁCIA S ÚRADMI

Administrácia prípadných doplňujúcich požiadaviek zo strany hodnotiacich orgánov a komunikácia s ich zástupcami.

Odborný dohľad nad dodržaním podmienok  projektu a predchádzanie vráteniu podpory v priebehu výskumu a vývoja, nákupu všetkých tovarov a realizácie stavebných prác.

4.

POMOC S IMPLEMENTÁCIOU

5.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zabezpečenie korektného a kompletného vedenia verejného obstarávania na realizáciu výskumu a vývoja, kúpu tovaru či zhotovenie stavby.

Pri nedostatku financií na spolufinancovanie projektu pre Vás radi zabezpečíme financie - vďaka spolupráci so špičkou na českom trhu v oblasti nebankového financovania malých a stredných firiem, spoločnosťou Czechoslovak Business Credit pomôžeme zaistiť financie aj tam, kde vaša banka pomoc odmietla.

6.

POMOC S FINANCOVANÍM

7.

ZABEZPEČENIE UDRŽATEĽNOSTI

Monitorovanie všetkých zmien v priebehu obdobia udržateľnosti projektu, dohľad nad termínmi súvisiacimi s projektom a asistencia pri priebežných kontrolách zo strany poskytovateľa podpory.

Ako spolupráca prebieha? 

1.

GRANTOVÁ ANALÝZA

Zoznámenie sa s vašim nápadom, získanie vstupných podkladov a následné vyhľadanie vhodného programu podpory pre Vašu myšlienku či investičný zámer.

2.

PRÍPRAVA ŽIADOSTI

Spracovanie projektového zámeru vrátane rozpočtu a harmonogramu projektu, tzn. kompletné spracovanie všetkých potrebných príloh v zodpovedajúcej kvalite.

3.

KOMUNIKÁCIA S ÚRADMI

Administrácia prípadných doplňujúcich požiadaviek zo strany hodnotiacich orgánov a komunikácia s ich zástupcami.

4.

POMOC S IMPLEMENTÁCIOU

Odborný dohľad nad dodržaním podmienok  projektu a predchádzanie vráteniu podpory v priebehu výskumu a vývoja, nákupu všetkých tovarov a realizácie stavebných prác.

5.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zabezpečenie korektného a kompletného vedenia verejného obstarávania na realizáciu výskumu a vývoja, kúpu tovaru či zhotovenie stavby.

6.

POMOC S FINANCOVANÍM

Pri nedostatku financií na spolufinancovanie projektu pre Vás radi zabezpečíme financie - vďaka spolupráci so špičkou na českom trhu v oblasti nebankového financovania malých a stredných firiem, spoločnosťou Czechoslovak Business Credit pomôžeme zaistiť financie aj tam, kde vaša banka pomoc odmietla.

7.

ZABEZPEČENIE UDRŽATEĽNOSTI

Monitorovanie všetkých zmien v priebehu obdobia udržateľnosti projektu, dohľad nad termínmi súvisiacimi s projektom a asistencia pri priebežných kontrolách zo strany poskytovateľa podpory.

Ako spolupráca prebieha?

1. GRANTOVÁ ANALÝZA

Zoznámenie sa s vašim nápadom, získanie vstupných podkladov a následné vyhľadanie vhodného programu podpory pre Vašu myšlienku či investičný zámer.

2. PRÍPRAVA ŽIADOSTI

Spracovanie projektového zámeru vrátane rozpočtu a harmonogramu projektu, tzn. kompletné spracovanie všetkých potrebných príloh v zodpovedajúcej kvalite.

3. KOMUNIKÁCIA S ÚRADMI

Administrácia prípadných doplňujúcich požiadaviek zo strany hodnotiacich orgánov a komunikácia s ich zástupcami.

4. POMOC S IMPLEMENTÁCIOU

Odborný dohľad nad dodržaním podmienok  projektu a predchádzanie vráteniu podpory v priebehu výskumu a vývoja, nákupu všetkých tovarov a realizácie stavebných prác.

5. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zabezpečenie korektného a kompletného vedenia verejného obstarávania na realizáciu výskumu a vývoja, kúpu tovaru či zhotovenie stavby.

6. POMOC S FINANCOVANÍM

Pri nedostatku financií na spolufinancovanie projektu pre Vás radi zabezpečíme financie - vďaka spolupráci so špičkou na českom trhu v oblasti nebankového financovania malých a stredných firiem, spoločnosťou Czechoslovak Business Credit pomôžeme zaistiť financie aj tam, kde vaša banka pomoc odmietla.

7. ZABEZPEČENIE UDRŽATEĽNOSTI

Monitorovanie všetkých zmien v priebehu obdobia udržateľnosti projektu, dohľad nad termínmi súvisiacimi s projektom a asistencia pri priebežných kontrolách zo strany poskytovateľa podpory.

Máte záujem o spoluprácu na vašom projekte?

Dajte nám vedieť a my vám radi pomôžeme.

Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580