Odpočty na výzkum a vývoj

Odpočty na výzkum a vývoj

Odpočty na výzkum a vývoj

SLUŽBY > DAŇOVÉ PORADENSTVÍ > Odpočty na výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

je vedle přímé formy podpory v podobě dotací předmětem veřejné podpory také v nepřímé formě, a to prostřednictvím daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (VaV). Přestože je tomu tak již od roku 2005, stále o této možnosti mnoho podniků neví, anebo netuší, že i jejich projekt se může kvalifikovat jako projekt VaV. Přitom se s pomocí našich odborníků mohou do firem vrátit významné částky.

O co se jedná?

Odčitatelná položka umožňuje některé výdaje spojené s projekty výzkumu a vývoje odečíst od základu daně z příjmů DVAKRÁT:

 • poprvé standardně jako daňově uznatelný výdaj (náklad)
 • podruhé pak právě formou odčitatelné položky od základu daně

Kdo ji může využít?

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, a to z celé České republiky včetně Prahy, jejichž oblastí působení je například:

 • automobilový průmysl
 • strojírenství
 • elektrotechnika
 • IT technologie (vývoj HW a SW atd.)
 • stavebnictví
 • chemický průmysl a farmacie
 • energetika
 • potravinářský průmysl
 • plastikářský a gumárenský průmysl
 • projektování + inženýring
 • letecký a kosmický průmysl
 • textilní průmysl
   

Jaké výdaje se mohou odečíst? 

 • osobní náklady zaměstnanců pracujících na projektu VaV včetně souvisejících odvodů
 • materiálové náklady
 • odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku
 • nákup služeb od veřejných vysokých škol a výzkumných organizací (seznam zde)
 • další provozní náklady (energie atd.)

Na co se zapomíná?

Mnoho firem často neví, že odčitatelná položka na VaV existuje.
Firmy netuší, že mohou mít projekt VaV pro daňové účely.

Proč se s námi odpočtů nebudete bát?

 • Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti veřejné podpory pro oblast VaV, a to jak formou dotací, tak daňových odpočtů.
 • Máme za sebou mnoho úspěšně zpracovaných projektů VaV pro daňové účely.
 • Pod jednou střechou se u nás setkávají experti na veřejnou podporu i na daňovou a účetní legislativu.
 • Jsme personálně, odbornostně a ekonomicky silná a stabilní poradenská skupina, která poskytuje prvotřídní a profesionální služby s lidským přístupem.

Výhody?

 • dvojí odečet těch samých nákladů ze základu daně za jedno účetní období —> dodatečná úspora na dani z příjmů
 • odpočet možný až 3 roky zpětně
 • uplatnění odpočtu i v případě neúspěšného výsledku projektu VaV.
 • nezáleží na velikosti podniku
 • podniky na celém území ČR včetně Prahy
 • účetně nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti před zdaněním

Na co si dát pozor?

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost:

 • ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nikoliv trhu)
 • vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.

S čím vám pomůžeme?

 • Identifikujeme vhodné projekty VaV.
 • Provedeme technické a ekonomické posouzení VaV projektu.
 • Identifikujeme uplatnitelné náklady VaV pro aplikaci v rámci odčitatelné položky.
 • Připravíme potřebnou dokumentaci pro uplatnění odčitatelné položky.
 • Poskytneme podporu pro případ obhajoby uplatnitelnosti projektu VaV.
 • Poskytneme podporu při komunikaci s příslušným finančním úřadem v případě vyžádání tzv. závazného posouzení výdajů vynaložených na VaV zahrnovaných do odpočtu.
 • ZDARMA zanalyzujeme aplikovatelnost odčitatelné položky na VaV ve vašem případě.

Novinky z oblasti daní

ČAS NA ZMĚNU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

ČAS NA ZMĚNU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

ČAS NA ZMĚNU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.