Odpočty na výzkum a vývoj

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Odpočty na výzkum a vývoj

Od roku 2005 stát umožňuje nepřímou podporu pro podniky formou odčitatelných položek na výzkum a vývoj (VaV). Přesto o této možnosti mnoho podniků neví. Netuší, že mohou mít projekt VaV. Obávají se rizika spojeného s neuznáním odčitatelné položky. Přitom se s pomocí našich odborníků mohou do firem vrátit významné částky.

O co se jedná?

Odčitatelná položka umožňuje některé výdaje spojené s projekty výzkumu a vývoje odečíst od základu daně z příjmů DVAKRÁT:

 • poprvé standardně jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely;
 • podruhé pak právě v rámci odčitatelné položky od základu daně.
   

Kdo ji může využít?

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, celá ČR vč. Prahy:

 • automobilový průmysl;

 • strojírenství;
 • elektrotechnika;
 • IT technologie (vývoj HW a SW atd.);
 • stavebnictví;
 • chemický průmysl a farmacie;
 • energetika;
 • potravinářský průmysl;
 • plastikářský a gumárenský průmysl;
 • projektování + inženýring;
 • letecký a kosmický průmysl;
 • textilní průmysl.

V&V dotace


Jaké výdaje se mohou odečíst? 

 • Osobní náklady zaměstnanců pracujících na projektu VaV včetně odvodů.
 • Materiálové náklady.
 • Odpisy hmotného movitého majetku a nehmotného majetku.
 • Nákup služeb od vysokých škol a výzkumných organizací (seznam zde).
 • Další provozní náklady (energie atd.).
   

Na co se zapomíná?

 • Mnoho firem ani neví, že odčitatelná položka na VaV existuje.
 • Firmy netuší, že mohou mít projekt VaV (rozdílný od přímé podpory - dotace).
 • Komplikovanost posuzování odčitatelné položky na VaV z hlediska uznatelnosti.
   

Proč se s námi odpočtů nebudete bát?

 • Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti veřejné podpory pro oblast VaV.
 • Mnoho úspěšně zpracovaných projektů VaV.
 • Odborná, technická a ekonomická síla společnosti.
 • Vlastní účetní a daňová divize.
 • Prvotřídní a profesionální služby s lidským přístupem.
   

Výhody?

 • Odečet 2x ze základu daně za 1 účetní období —> dodatečná úspora na dani z příjmů.

 • Odečet až 3 roky zpětně.
 • Uplatnění odečtu i v případě neúspěšného výsledku projektu VaV.
 • Nezáleží na velikosti podniku.
 • Podniky na území ČR včetně Prahy!
 • Účetně nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti (neprojeví se ve výkazu zisku a ztrát).
   

Na co si dát pozor?

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost:

 • ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nikoliv trhu);
 • vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.
   

S čím vám pomůžeme?

 • Identifikujeme vhodné projekty VaV.

 • Provedeme technické a ekonomické posouzení VaV projektu.

 • Identifikujeme uplatnitelné náklady VaV pro aplikaci v rámci odčitatelné položky.
 • Připravíme potřebnou dokumentaci pro uplatnění odčitatelné položky.
 • Zajistíme podporu pro případ obhajoby uplatnitelnosti projektu VaV.
 • Zajistíme podporu při komunikaci s příslušným finančním úřadem ohledně odčitatelných položek.

Soubory ke stažení

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost odčitatelné položky na VaV pro váš záměr.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

Máme přesah
v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.