O GRANTEXU > NÁŠ TÍM > Mgr. Markéta Mackuľaková

Mgr. Markéta Mackuľaková

Projektový manažér

Záujem o spracovanie a realizáciu projektov sa u mňa prejavil už počas štúdia na vysokej škole, kedy som v rámci neziskovej organizácie pôsobila na pozícii projektového manažéra. Nadobudnuté skúsenosti som využila aj na akademickej pôde, kde som bola zapojená v mnohých projektoch ako Horizon 2020, APPV, KEGA, VEGA, FPPV. Následne som začala s dotačným poradenstvom a spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v súkromnej sfére. Individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov.

Vo voľnom čase sa aktívne venujem športu v podobe behu, tenisu, prípadne jazde na bicykli. Mojou záľubou sú tiež prechádzky do prírody a turistika. 

POTREBUJETE POMÔCŤ S DOTÁCIOU?

Vyplňte formulár a my vám radi pomôžeme.

Zasahujeme do mnohých oblastí

Dokážeme navzájom prepojiť dôležité informácie od odborníkov z viacerých oblastí, nájsť nečakané riešenia a efektívne pomôcť v najdôležitejších momentoch riadenia firiem, obcí či neziskových organizácií.

DOTÁCIE   ÚČTOVNÍCTVO A MZDY  |   POISTENIE  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE