O GRANTEXU > NÁŠ TÍM > Ing. Martin Kindl

Ing. Martin Kindl

Manažér pobočky

Martin je manažérom našej pobočky v Bratislave. Jeho hlavnou úlohou je pomáhať spoločnostiam a všetkým zainteresovaným stranám na Slovensku identifikovať dotačné možnosti presne na mieru. Súčasťou jeho práce sú konzultácie, poradenstvo a podpora vo všetkých fázach procesu žiadosti.

Jeho špecializáciou je riadenie, implementácia a koordinovanie projektov najmä v spojení s programami financovania z EÚ, s ktorými sa stretol už počas štúdií na vysokej škole pri písaní diplomovej práce. Má viac ako 4 ročné skúsenosti s vedením ľudí. Okrem zastávania viacerých pozícií týkajúcich sa podpôr a dotácií viedol projekt inovačného Hubu zameraného na pomoc začínajúcim spoločnostiam, výskumníkom a iným záujemcom zapájať sa do medzinárodných inovačných projektov.

Okrem rodiny a športu je jeho záujmom sledovanie inovácií a technologických noviniek vo svete. 

POTREBUJETE POMÔCŤ S DOTÁCIOU?

Vyplňte formulár a my vám radi pomôžeme.

Zasahujeme do mnohých oblastí

Dokážeme navzájom prepojiť dôležité informácie od odborníkov z viacerých oblastí, nájsť nečakané riešenia a efektívne pomôcť v najdôležitejších momentoch riadenia firiem, obcí či neziskových organizácií.

DOTÁCIE  |  ÚČTOVNÍCTVO A MZDY  |   POISTENIE  |  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE