Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia

Ako môžem podporu využiť

Obnova budov

Kedy o podporu požiadať

Do 11. 12. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Obec, mesto, samosprávny kraj, príspevková alebo rozpočtová organizácia

Výška podpory

Max. 99% podľa počtu obyvateľov (max. 500 000 EUR)

Ciel' výzvy

Dotácia je v zmysle špecifikácie činností poskytovaná výlučne na výdavky spojené so zvyšovaním energetickej účinnosti verejných budov. Realizáciou projektu musí dôjsť k významnej obnove budovy.

 • Vykonávatel': Enviromentálny fond
 • Dátum uzavretia výzvy: 11. 12. 2023
 • Oprávnené obdobie: 1. 1. 2024 - 30. 11. 2024

Oprávnený žiadateľ

 • Obec / mesto

 • Samosprávny kraj

 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou

 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom

Výška podpory

 • Max. 500 000 EUR
 • Pre obce do 2000 obyvateľov max. 99%
 • Pre obce 2000-5000 obyvateľov max 97%
 • Pre obce nad 5000 obyvateľov max. 95%

V prípade realizácie vo viacerých katastroch 
obcí sa počet obyvateľov týchto obcí sčíta a 
následne sa priradí príslušná výška 
spolufinancovania podľa počtu obyvateľov 
uvedená vyššie.

Oprávnené aktivity - hlavné

 • Zateplenie obvodových stien a plášťa budov
 • Zateplenie/výmena strechy (vrátane nosných prvkov - krov, strešnej krytiny)
 • Výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena)
 • Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia (všetky vrstvy okrem nášľapnej)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky