Zriadenie Centier zdieľaných služieb (16I04-12-V01)

Ako môžem podporu využiť

Rekonštrukcia priestorov, materiálovo-technické vybavenie

Kedy o podporu požiadať

Do zazmluvnenia 22 oprávnených žiadateľov

Kto môže o podporu žiadať

Obec, združenie obcí

Výška podpory

Max. 516 000 EUR

Ciele výzvy

Vznik 22 centier zdieľaných služieb (CZS) zložených zo zamestnancov obcí, tvoriacich spoločný obecný úrad (pracovníci samospráv, odborníci v jednotlivých oblastiach poskytovania služieb obyvateľom). Sieť centier zdieľaných služieb bude zriadená v najmenej rozvinutých okresoch do 31. 12. 2024.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo vnútra SR
 • Alokácia: 11,35 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 6. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do zazmluvnenia 22 oprávnených žiadateľov
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2024

Výška podpory

 • Max. 516 000 EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Obec, patriaca do optimálneho správneho obvodu a ktorá je účastníkom Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu s obcami spadajúcimi pod príslušný optimálny správny obvod podľa prílohy Územné vymedzenie oprávnenosti žiadateľov

Oprávnené aktivity

 • Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných priestorov obecných budov vo vlastníctve žiadateľa, v ktorých sa budú poskytovať služby zriadených centier zdieľaných služieb
 • Nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • Nákup softvéru a licencií
 • Nákup všeobecného materiálu potrebného pre výkon kancelárskej práce

Oprávnené výdavky

 • Materiál: interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky, softvér a licencie, všeobecný materiál (napr. kancelársky papier, tonery, taktiež informačné tabule, štátne symboly, vlajky,...)
 • Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia: zahŕňa rekonštrukciu priestorov klientskej zóny úradu (oprava stien, obkladov, výmena podlahových materiálov, výmena elektrických rozvodov a osvetlenia, vymaľovanie, rekonštrukcia sociálnych zariadení), rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky