Zlepšenie plánovania radioterapie za podpory umelej inteligencie (11I03-21-V06)

Ako môžem podporu využiť

Obstaranie zariadenia podporujúceho automatizované kontúrovanie rizikových orgánov

Kedy o podporu požiadať

do 30. 11. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Pracoviská poskytujúce rádioterapiu a disponujú lineárnym urýchľovačom

Výška podpory

100% (max. 84 707,94 EUR)

Ciele výzvy

Zabezpečiť softvérové a hardvérové vybavenie podporujúce automatizované kontúrovanie rizikových orgánov (ďalej len ako „OAR“) s cieľom skrátenia času kontúrovania OAR a zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov pri radiačnej liečbe.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 2 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 8. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 30. 9. 2022
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2025

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Max. 84 707,94 EUR
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Oprávnené aktivity

 • Zavedenie nástroja na automatizované kontúrovanie OAR a CTV
 • Implementácia medzinárodných štandardov pre kontúrovanie OAR a CTV pre všetky dôležité anatomické oblasti

Oprávnené výdavky projektu

 • Softvérové vybavenie podporujúce automatizované kontúrovanie orgánov v rámci procesu plánovania rádioterapie

 • Hardvérové vybavenie podporujúce automatizované kontúrovanie orgánov v rámci procesu plánovania rádioterapie

 • Inštalácia, uvedenie nástroja do prevádzky

 • Servisná podpora

Doplňujúce informácie

 • Na obsluhu zariadenia musí byť zaškolené minimálne 3 osoby, ktoré pracujú na trvalý pracovný pomer.
 • Žiadateľ musí disponovať minimálne jedným funkčným lineárnym urýchľovačom.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky