Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (02I01-18-V01)

Ako môžem podporu využiť

Obnova rodinných domov

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania investície (najneskôr do 28. 2. 2023)

Kto môže o podporu žiadať

Fyzické osoby

Výška podpory

60 - 95 % (max. 19 000 EUR)

Ciele výzvy

Zlepšenie energetickej hospodárnosti vďaka rekonštrukcii rodinných domov (zateplenie) a adaptácia na zmenu klímy (ako napr. zachytávanie dažďovej vody, realizácia vegetačných striech, inštalácia tieniacej techniky).

 • Vykonávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • Alokácia: 15 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 6. 9. 2022
 • Dátum otvorenia výzvy: 17. 10. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov (najneskôr do 28. 2. 2023)
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 - 31. 3. 2026

Výška podpory

 • Max. 60 % oprávnených nákladov
  • úspora energií 30 - 60% - výška príspevku max. 14 000 EUR
  • úspora energií nad 60 % - výška príspevku max. 19 000 EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Majitelia rodinných domov - fyzické osoby (žiadateľ je vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom)
 • Za žiadateľa sa považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu (spoluvlastník, ktorý predkladá žiadosť, je hlavný žiadateľ)
 • Žiadateľ (aspoň jeden zo spoluvlastníkov) musí mať trvalý pobyt v RD pred zverejnením výzvy (najneskôr 5. 9. 2022)

Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:

 • obnovy podliehajúcej vydaniu stavebného povolenia - do 12 mesiacov (od nadobudnutia účinnosti zmluvy)
 • drobnej stavby nevyžadujúcej ohlásenie - do 8 mesiacov (od nadobudnutia účinnosti zmluvy)
Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou.

Oprávnenosť budovy

 • Na liste vlastníctva a v energetickom certifikáte je evidovaný ako „rodinný dom“
 • RD bol postavený pred rokom 2013
 • RD je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie (v prípade zmiešaného využitia nesmie podlahová plocha domu využívaná na iný účel ako na bývanie presiahnuť 10% celkovej podlahovej plochy domu)
 • Energetická hospodárnosť RD je určená odborne spôsobilou osobou

Oprávnené aktivity

 • Príprava sprievodnej dokumentácie (projektová dokumentácia, energetický certifikát východiskového stavu RD a po obnove, projektové energetické hodnotenie, atď.)
 • Povinná aktivita na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy (minimálne jedna z možností):
  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strešného plášťa
  • výmena otvorových konštrukcií
  • zateplenie podlahy nevykurovaného priestoru, pod ktorým je vykurovaný priestor
  • zateplenie stropu nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor
  • zateplenie podlahy vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť
 • Volitelné aktivity:
  • inštalácia zdroja energie (vrátane jeho uvedenia do prevádzky) - napr. tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory, rekuperácia, elektrokotol
  • zelená strecha
  • akumulačná nádrž na dažďovú vodu
  • inštalácia tieniacej techniky
  • odstránenie azbestu

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky