Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole (06R02-20-V09)

Ako môžem podporu využiť

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Kedy o podporu požiadať

do 10. 7. 2022

Kto môže o podporu žiadať

MŠ, ZŠ, SŠ

Výška podpory

13 520 € - 27 520 €

Ciele výzvy

Podpora materských, základných a stredných škôl  prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 3,4 mil. EUR
 • Vyhlásenie výzvy: 20. 6. 2022
 • Oprávnené obdobie: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024

Kto môže o dotácie žiadať?

 • MŠ, špeciálna MŠ, MŠ ako súčasť základnej školy s materskou školou
 • ZŠ, špeciálna ZŠ
 • SŠ, špeciálne SŠ
 • Odborné učilištia
 • Praktické školy
 • Spojené školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR

Počet zdravotníckych pracovníkov

 • Žiadateľ môže požiadať o jedného zdravotníckeho pracovníka na školu.
 • V prípade, že zriaďovateľ zriaďuje viaceré školy, môže požiadať o znížený úväzok pre zdravotníckeho pracovníka v prípade, že ten bude pôsobiť na viacerých školách.

Oprávnená aktivita

Zamestnanie zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole.

Oprávnené výdavky:

Výdavky na mzdu a odvody zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na dobu určitú v rozsahu podľa pracovnej zmluvy a skutočnej dĺžky pracovného pomeru.

Neoprávnené výdavky:

 • Úhrada záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov
 • Refundácia výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch
 • Splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek
 • Kapitálové výdavky
 • Dary a vecné odmeny

Výška podpory

 • min. 13 520 € - 27 520 €
 • Minimálna dĺžka podpory je stanovená aspoň na jeden rok.

Výška mzdy zdravotníckého pracovníka:

 • V období 1.9.2022 – 31.12.2022 vo výške 1100 € (brutto)
 • V období 1.1.2023 – 31.12.2023 vo výške 1140 € (brutto)
 • V období 1.1.2024 – 31.8.2024 vo výške 1180 € (brutto)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky