Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry pre Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Ako môžem podporu využiť

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Kedy o podporu požiadať

03/2022 - 04/2022

Kto môže o podporu žiadať

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Boj proti korupcii bude podporený aj novým Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (tzv. „Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie“), ktorý bude pomáhať a chrániť oznamovateľov finančnej trestnej činnosti. Bude tak prvým kontaktným bodom na začatie finančného vyšetrovania. Komunikácia medzi orgánmi činnými v trestnom konaní bude zabezpečená systémom SecuCOMM, ktorý zrýchli a zefektívni komunikáciu na digitálnej báze.

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 6,3 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Marec 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Apríl 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

Komponent

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do zefektívnenia boja proti korupcii a praniu špinavých peňaží, zníženie miery nedôvery v políciu jej modernizáciou, digitalizáciou atď. Cieľom je tiež zvýšiť odolnosť v krízových situáciách a modernizovať systém krízového riadenia, a posilniť koordináciu politík a profesionalizáciu administratívnych kapacít vo verejnej správe.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky