Zabezpečenie informačnej kampane o inkluzívnom vzdelávaní a podporných opatreniach vo výchove a vzdelávaní

Ako môžem podporu využiť

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

MVO

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Hlavným cieľom je umožniť všetkým deťom a žiakom, aby v maximálnej možnej miere rozvíjali svoj plný vzdelávací potenciál. Za týmto účelom je potrebné prenastaviť celkový systém poskytovania podpory deťom a žiakom s rozmanitými vzdelávacími potrebami a s nadaním

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 612 000 EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: September 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • mimovládne organizácie 

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je okrem iného dosiahnutie vyššej kvality slovenských žiakov a študentov a posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, čo výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Komponent

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do debarierizácie školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky