Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva (12I08-21-V02)

Ako môžem podporu využiť

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Zdravotnícky pracovník

Výška podpory

100% (2 000 - 4 000 EUR)

Ciele výzvy

Zvýšiť počet odborných pracovníkov s moderným vzdelávaním, čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti v oblasti duševného zdravia.
Účasť na modernom vzdelávaní sa zabezpečí finančnými príspevkami na modernizované vzdelávacie programy pre osoby pracujúce v oblasti duševného zdravia.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 2,9 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 16. 8. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania financií
 • Oprávnenosť výdavkov: od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2025

Výška podpory

 • 100% (2 000 - 4 000 EUR):
  • špecializačné štúdium max. 2 000 EUR
  • certifikačné štúdium max. 4 000 EUR
  • sústavné vzdelávanie max. 2 000 EUR
  • vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia max. 3 000 EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • odborníci pracujúci v oblasti duševného zdravia v zdravotníctve

Podporované zdrav. povolania

 • pre špecializačné štúdium certifikovanej pracovnej činnosti: lekár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, nutričný terapeut, zdravotnícky záchranár
 • pre sústavné vzdelávanie: lekár v špecializačnom odbore (všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, psychiater, detský psychiater, neurológ, detský neurológ, sexuológ, fyziater, gynekológ-pôrodník a geriater), sestra, klinický logopéd, psychológ, liečebný pedagóg
 • pre vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia: lekár v špecializačnom odbore (najmä: psychiater, detský psychiater, neurológ), sestra, klinický psychológ, psychológ, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky