Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva

Ako môžem podporu využiť

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Kedy o podporu požiadať

07/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom je zvýšiť dostupnosť a predovšetkým kvalitu poskytovaných služieb v oblasti duševného zdravia. Zvýšiť dostupnosť moderných vzdelávacích programov pre osoby pracujúce v oblasti duševného zdravia a zatraktívniť vzdelávanie.
Účasť na modernom vzdelávaní sa zabezpečí finančnými príspevkami na modernizované vzdelávacie programy pre osoby pracujúce v oblasti duševného zdravia s prihliadnutím na plánované reformné kroky - komunitnú prácu poskytovanú v psycho-sociálnych centrách, v oblasti forenznej psychiatrie, detskej psychiatrie, najmä v prípade špeciálnych diagnóz ako sú napríklad poruchy autistického spektra alebo poruchy príjmu potravy, ďalej personál budúceho detenčného zariadenia, psychiatrických denných stacionárov, alebo psychoterapeutov všeobecne, a to nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 2,9 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • odborníci pracujúci v oblasti duševného zdravia v zdravotníctve

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
V rámci tohto komponentu sa predpokladajú investície vedúce k vytvoreniu modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie. Investície budú smerovať predovšetkým do modernizácie systému psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilnenia podpory duševného zdravia a prevencii vzniku porúch.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky