Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva

Ako môžem podporu využiť

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie

Kedy o podporu požiadať

07/2022 do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

odborníci poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie v zariadeniach mimo rezort zdravotníctva

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom je výrazne zvýšiť počet absolventov štúdia zodpovedajúceho špecializácií v klinickom študijnom programe medzi pracovníkmi v rezortoch mimo zdravotníctva a vyriešiť ich akútny nedostatok.
Cieľ sa dosiahne zadotovaným doplnením vzdelania súčasných poskytovateľov starostlivosti o duševné zdravie v podobe psychoterapeutických výcvikov a iných foriem odborného vzdelávania.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 3,3 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • odborníci poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie v zariadeniach mimo rezort zdravotníctva

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie
V rámci tohto komponentu sa predpokladajú investície vedúce k vytvoreniu modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie. Investície budú smerovať predovšetkým do modernizácie systému psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilnenia podpory duševného zdravia a prevencii vzniku porúch.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky