Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na dobudovanie chýbajúcich kapacít ZŠ

Ako môžem podporu využiť

Vzdelávanie pre 21. storočie

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Zriaďovatelia ZŠ

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Prvou súčasťou investície bude rozšírenie kapacít škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Dôraz sa bude klásť na školy, ktoré navštevuje vysoký počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Investícia umožní v segregovaných oblastiach prerozdeliť žiakov do zmiešaných novovytvorených tried a podporí Slovensko v dosahovaní cieľa Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 72,2 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Zriaďovatelia v zmysle § 19 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je okrem iného dosiahnutie vyššej kvality slovenských žiakov a študentov a posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, čo výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Komponent

Vzdelávanie pre 21. storočie
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do školskej a digitálnej infraštruktúry a do rozšírenia znalostí a vedomostí učiteľov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu, ktoré sa odrazia v zlepšení výsledkov žiakov, najmä v kľúčových oblastiach ako je gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky