Vyzvanie na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z POO na výstavbu cyklistickej infraštruktúry -Podpora budovania cyklistických stojísk

Ako môžem podporu využiť

Udržateľná doprava

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Železnice Slovenskej republiky

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Zvýšiť nedostatočnú dĺžku a zlepšiť kvalitu a bezpečnosť infraštruktúry pre cyklistickú dopravu v rámci intravilánu a extravilánu obcí a miest a zlepšiť prepojenie cyklistickej a železničnej dopravy výstavbou cyklistických stojanov na železničných staniciach s cieľom zvýšiť podiel udržateľných foriem dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Alokácia: 105,1 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: September 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Železnice Slovenskej republiky

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Udržateľná doprava
V rámci tejto komponenty budú realizované näjma investície do rekonštrukcie a dispečerizácie časti železníc a výstavby 200 km novej cyklodopravnej infraštruktúry. Znižovanie emisií v doprave bude realizované aj prostredníctvom vybudovania kostrovej siete mestskej a diaľkovej infraštruktúry pre vozidlá s alternatívnym pohonom.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky