Výzva - Spustenie schém podpory na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy

Ako môžem podporu využiť

Obnova budov

Kedy o podporu požiadať

09/2022 - do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

fyzické osoby

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov – realizácia obnovy rodinných domov vo vzťahu k ich energetickej hospodárnosti a adaptácia na zmenu klímy (ako napr. zachytávanie dažďovej vody, realizácia vegetačných striech, príprava na zvyšovanie priemernej vonkajšej teploty pasívnymi zásahmi, ako je napr. inštalácia tieniacej techniky).
Implementáciou opatrení na podporu obnovy rodinných domov bude dosiahnutá úspora energií na úrovni minimálne 30%. 

  • Vykonávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Alokácia: 506 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: September 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • majitelia rodinných domov - fyzické osoby

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Obnova budov
V rámci tohto komponentu budú realizované näjma investície do výstavby nových úsporných verejných budov nemocníc a škôl a obnovy existujúcich budov vo verejnom i súkromnom vlastníctve, vrátane rodinných domov. Dôraz sa bude klásť na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Podpora inteligentných systémov riadenia budov prispeje k zníženiu ich energetickej náročnosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky