Výzva pre projekty na TRL leveloch 4-9, sprostredkovaná ministerstvom hospodárstva

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Neziskové organizácie zamerané na priemyselné inovácie, výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, priemyselné komory

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom je zlepšenie synergií medzi národnými a európskymi témami výskumu a vývoja. Táto podpora je zameraná na zelené dekarbonizačné témy, ktoré budú mať silné miesto v programe Horizont Európa a v iných EÚ iniciatívach. Vďaka tomu budú slovenské subjekty pripravené na európske výzvy podpory výskumu a inovácií a medzinárodné partnerstvá. Zároveň sa vďaka koordinácii finančnej pomoci do všetkých úrovní TRL 1 až TRL 9 synergicky stimuluje celý výskumno-inovačný ekosystém.

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 35,52 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Neziskové organizácie zamerané na priemyselné inovácie a výskumného charakteru
  • Nepodnikateľské a súkromné výskumné inštitúcie
  • Vysoké školy
  • Podniky
  • Záujmové združenia právnických osôb
  • Priemyselné komory zriadené samostatným zákonom

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky