Výzva pre podporu európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) a centier digitálnych inovácií (CDI)

Ako môžem podporu využiť

Digitálne Slovensko

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

nominované konzorciá (súkormné spoločnosti , vedecko-výskumné inštitúcie)

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Realizácia opatrení na podporu digitálnej ekonomiky, ktoré prispejú k zlepšeniu postavenia SR v indexe DESI v časti 4 (integrácia digitálnych technológií) o 4,4 bodu v roku 2025 voči roku 2020 a zároveň zlepšia postavenie Slovenska v Svetovom hodnotení digitálnej konkurencieschopnosti („IMD World Digital Competitiveness Ranking“). Nástrojom na dosiahnutie zlepšenia postavenia SR v DESI budú služby poskytované CDI a ECDI. Toto investičné opatrenie je takisto v súlade s hlavnou iniciatívou („flagship initiative“) rozširujme sa („scale-up“).Zapojenie Slovenska do siete európskych centier digitálnych inovácií, ktoré budú poskytovať služby pre MSP v oblasti digitalizácie, automatizácie, nasadzovania digitálnych technológií či rozvoja digitálnych zručností a kompetencií pracovníkov MSP. 

  • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Alokácia: 9,9 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Júl 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: August 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • nominované konzorciá (súkormné spoločnosti , vedecko-výskumné inštitúcie)

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

Komponent

Digitálne Slovensko
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície, ktorých cieľom je fungujúce digitálne hospodárstvo a spoločnosť pripravená na prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie. Dôležitou súčasťou je kvalitná vysokorýchlostná infraštruktúra založená na optike a nových technológiách. Hlavným cieľom je zvyšovanie počtu používateľov digitálnych služieb štátu a spokojnosti používateľov s nimi. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky