Výzva na zmiernenie rozdielov medzi regiónmi (podpora vybraných skupín obyvateľov) (13036/2022/OSMRR)

Ako môžem podporu využiť

Podpora regionálneho rozvoja

Kedy o podporu požiadať

do 8. 8. 2022

Kto môže o podporu žiadať

občianske združenia, neziskové organizácie

Výška podpory

20 000 - 50 000 EUR

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

 • Vykonávatel': Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 1,11 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 6. 7. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 8. 8. 2022
 • Oprávnené obdobie: od 6. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

 • občianske združenie
 • neziskové organizácie
 • náboženské a cirkevné organizácie

Oprávnené územie

 • Banskobystrický kraj
 • Prešovský kraj
 • Košický kraj

Výška podpory

 • 20 000 - 50 000 EUR vo forme bežných výdavkov
 • miera podpory až 95% z celkových oprávnených výdavkov

Oprávnené aktivity

 • predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce, podpora znevýhodnených komunít
 • podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Napríklad:

 • realizácia terénnych a ambulantných služieb základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre jednotlivcov a rodiny
 • krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia (aj pre mládež trpiacu psychickými poruchami v dôsledku sociálnej izolácie)
 • poradenstvo pri ohrození a strate práce
 • pomoc pri hľadaní možností uplatnenia na trhu práce
 • organizácia voľnočasových, vzdelávacích a športových aktivít

Uvedené príklady typov aktivít je možné aplikovať aj na riešenie negatívnych dopadov konfliktu na Ukrajine.

Oprávnené výdavky

Pre danú výzvu sú oprávnené iba výdavky spĺňajúce podmienku bežných výdavkov a zároveň nepodporujúce hospodársku činnosť.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky