Výzva na zlepšenie úrovne a kvality športovej infraštruktúry (2022/002)

Ako môžem podporu využiť

Výstavba / rekonštrukcia športovej infraštruktúry

Kedy o podporu požiadať

Od 17. 3. 2023 do 17. 4. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Športová organizácia, obec, vyšší územný celok

Výška podpory

Max. 70% (min. 100 000 EUR, max. 1,1 mil. EUR)

Ciele vyzvy

Poskytnutie finančného príspevku na projekty na podporu športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry. Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

 • Vykonávateľ: Fond na podporu športu
 • Alokácia: 17,6 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 23. 12. 2022
 • Dátum otvorenia výzvy: 17. 3. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 17. 4. 2023

Výška podpory

 • Max. 70% celkových oprávnených výdavkov
 • Min. 100 000 EUR
 • Max. 1 100 000 mil. EUR

Posúdenie žiadosti z hľadiska pravidiel štátnej pomoci (môžu sa uplatňovať pravidlá schémy štátnej pomoci).

Športovou infraštruktúrou sa rozumnie štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu.

Kto môže o podporu žiadať?

 • Športová organizácia
 • Obec
 • Vyšší územný celok

Oprávnené aktivity

 • Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry (vrátane nevyhnutného technického zázemia a hygienického zázemia)

Oprávnené výdavky

 • Obstaranie majetku - výška je maximálne 20% z celkových oprávnených výdavkov projektu
 • Náklady na projektovú prípravu a na vyhotovenie projektovej dokumentácie
 • Prieskumné, geologické a geodetické práce
 • Výmena / rekonštrukcia strechy, osvetlenia, diváckej tribúny, šatne, vybudovanie dlažieb a kúrenia okolo bazéna, prekrytie bazéna, šatne, sprchy, atď.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky