Výzva na témy hackathonov pre rok 2025 / Cieľom je identifikovať 5 orgány verejnej moci s problémami v digitálnej oblasti

Ako môžem podporu využiť

Digitálne Slovensko

Kedy o podporu požiadať

10/2024 - 12/2024

Kto môže o podporu žiadať

Orgány verejnej moci so štatútom verejného obstarávateľa

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

 1. Vytvoriť prostriedok na riešenie aktuálnych spoločenských problémov a dostatočne flexibilnú a rýchlu podporu inovatívnych riešení - formou hackathonov s účasťou inovátorov z radov korporácií, startupov, výskumných inštitúcií, (študentov) vysokých škôl a inej odbornej verejnosti.
 2. Účinným spôsobom prispieť k oživeniu hospodárstva znížením administratívnej záťaže pri podpore inovácií, ako aj zvýšením podnikateľských, resp. pracovných príležitostí na Slovensku.
 3. Zvýšiť mieru adaptácie a využívania moderných a inovatívnych riešení vo verejnej správe adresovaním súčasných administratívne náročných procesov verejného obstarávania.
 4. Vytvoriť ekosystém menších inovácii v oblasti digitálnych technológii a digitálnej ekonomiky zvýšením celkovej miery zapojenia spoločnosti a inovačného ekosystému.
 5. Podporiť aktívny prístup obyvateľstva k riešeniu spoločenských problémov zlepšením inovačnej kultúry a proaktivitou.
 6. Podporiť prepájanie riešiteľov hackathonov z rôznych sfér a budovanie dlhodobých multidisciplinárnych partnerstiev v zmysle „quadruple helix“ prístupu - štvornásobný a päťnásobný rámec inovatívnych špirál popisuje interakcie medzi univerzitou, priemyslom, vládou a verejným prostredím v rámci znalostnej ekonomiky).
 7. Pozitívne vplývať na študentov – podporou možnosti realizácie vlastného podnikateľského nápadu alebo zapojenia sa do realizácie iného nápadu a využitie zručností – eventuálne tak docieliť nárast nových / inovatívnych spoločností a startupov.

  Celý názov výzvy
  Výzva na témy hackathonov pre rok 2025 / Cieľom je identifikovať 5 orgánov verejnej moci s problémami v digitálnej oblasti, ktoré budú slúžiť ako témy hackathonov
 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 500 000  EUR
 • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Oktober 2024
 • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: December 2024

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Orgány verejnej moci so štatútom verejného obstarávateľa

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

Komponent

Digitálne Slovensko
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície, ktorých cieľom je fungujúce digitálne hospodárstvo a spoločnosť pripravená na prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie. Dôležitou súčasťou je kvalitná vysokorýchlostná infraštruktúra založená na optike a nových technológiách. Hlavným cieľom je zvyšovanie počtu používateľov digitálnych služieb štátu a spokojnosti používateľov s nimi. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky