Výzva na témy hackathonov pre rok 2022 (17I05-04-V01)

Ako môžem podporu využiť

Vývoj a implementácia digitálnych riešení

Kedy o podporu požiadať

do 9. 12. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Ministerstvá, orgány štátnej správy, obec, vyšší územný celok

Výška podpory

Max. 100 000 EUR

Ciele výzvy

Žiadateľ identifikuje problém (napr. z oblasti zefektívnenia procesov, zlepšenia kvality digitálnych služieb pre občanov a pod.), ktorý bude témou hackathonu a výsledkom hackathonu budú návrhy jeho riešenia s využitím digitálnych nástrojov.

Výber troch tém, na ktoré budú zorganizované hackathony s účasťou začínajúcich podnikov (startupov), iných spoločností, výskumných inštitúcií, univerzít a ich študentov a iných odborníkov. Úlohou hackathonov bude prinášať inovatívne riešenia súčasných spoločenských výziev flexibilným a rýchlym spôsobom.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 300 000  EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 10. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 9. 12. 2022

Čo je hackathon?

Hackathon je podujatie, počas ktorého tímy zložené zo zástupcov odbornej verejnosti prevažne z IT oblasti (študenti, IT firmy, experti atď.) intenzívne spolupracujú na riešení problému. Cieľom hackathonu je spravidla navrhnúť konkrétne softwérové riešenie, či vytvoriť IT aplikáciu. Trvanie hackathonu bude zvyčajne 48 hodín.

Výška podpory

 • Max. 100 000 EUR oprávnených výdavkov

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Ministerstvá
 • ostatné ústredné orgány štátnej správy
 • obec
 • vyšší územný celok

Oprávnené aktvity

Prípravná fáza projektu

 • Povinné aktivity: 
  • Participácia odborných kapacít prijímateľa na špecifikácií témy hackathonu a identifikácií riešiteľských tímov spoločne s vykonávateľom
  • Poskytovanie mentoringu zo strany odborných kapacít prijímateľa riešiteľským tímom počas trvania hackathonu
  • Účasť odborných kapacít prijímateľa na zasadnutí poroty k vyhodnoteniu hackathonu
 • Nepovinné aktivity:
  • Používateľský prieskum v oblasti témy hackathonu

Hlavná aktivita

 • Hlavnou aktivitou sa rozumie samotná implementácia riešenia v oblasti témy hackathonu (napr. implementácia inovatívneho IT riešenia, IT aplikácie, inovatívneho postupu na zlepšenie procesov a pod.)

Ďalšie informácie

 • Trvanie hlavnej aktivity nemôže presiahnuť 12 kalendárnych mesiacov.
 • Výsledkom hlavnej aktivity musí byť vytvorenie a implementácia funkčného prototypu a následné uvedenie do produkčnej prevádzky.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky