Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) na výstavbu "Centier učenia sa"

Ako môžem podporu využiť

Vzdelávanie pre 21. storočie

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Zriaďovatelia v zmysle § 19 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom je vybudovanie a modernizácia školských knižníc v školách so žiakmi so SZP. Vybudovanie knižníc v týchto školách pokryje 87% žiakov zo SZP a celkovo pre 28% žiakov, ktorí ho dnes nemajú. Prioritne sa vybudujú knižnice v školách s najväčším počtom žiakov so SZP, minimálne viac ako 15 žiakov.
Ministerstvo školstva pripraví koncepciu pre fungovanie a rozvoj školských knižníc ako „vzdelávacích študijných centier“. Koncepcia bude vypracovaná ako manuál pre školy pre budovanie a rozvoj svojich knižníc, na základe ktorého bude ministerstvo vyhodnocovať žiadosti škôl o investície z plánu obnovy. Bude sa opierať aj o skúsenosti a závery projektov IROP na dobudovanie školských knižníc a jazykových učební.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 16,3 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Zriaďovatelia v zmysle § 19 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je okrem iného dosiahnutie vyššej kvality slovenských žiakov a študentov a posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, čo výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Komponent

Vzdelávanie pre 21. storočie
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do školskej a digitálnej infraštruktúry a do rozšírenia znalostí a vedomostí učiteľov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu, ktoré sa odrazia v zlepšení výsledkov žiakov, najmä v kľúčových oblastiach ako je gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky