Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na debarierizáciu stredných škôl

Ako môžem podporu využiť

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Zriaďovatelia SŠ

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Hlavným cieľom je zabezpečiť pre čo najväčší počet detí so zdravotným znevýhodnením bezproblémovú fyzickú dostupnosť vzdelávania v školských priestoroch.
 

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 27,1 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Zriaďovatelia v zmysle § 19 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je okrem iného dosiahnutie vyššej kvality slovenských žiakov a študentov a posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, čo výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Komponent

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do debarierizácie školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky