Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na nákup intermodálnych prepravných jednotiek

Ako môžem podporu využiť

Udržateľná doprava

Kedy o podporu požiadať

12/2022 - do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

intermodálni operátori, zasielatelia, špeditéri, dopravcovia

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Dosiahnuť rýchle a účinné rozvinutie intermodálnej dopravy tak, aby sme dosiahli čo najrýchlejšie úroveň 20 % podielu intermodálnej dopravy na nákladnej železničnej doprave.

Podporiť nákup technológii pre intermodálnu dopravu (manipulovateľné návesy, výmenné nadstavby, dvojpaletové kontinentálne kontajnery, cestné nosiče výmenných nadstavieb,..), intermodálnych železničných vozňov.

Zvýšiť efektivitu a optimalizovať nákladnú intermodálnu dopravu aplikáciou výsledkov vedy a výskumu v spojení s inteligentnou mobilitou alebo zavádzaním nových alternatívnych zdrojov energie pre intermodálnu dopravu aj s cieľom znížiť náklady na výstavby intermodálnych terminálov alebo technológii pre intermodálnu dopravu.

Podporiť rozbeh nových pravidelných liniek vlakov intermodálnej dopravy, ktoré umožnia prevedenie cestnej prepravy na železničnú (intermodálnu) pri tovaroch importovaných na Slovensko a exportovaných zo Slovenska.

Stabilizovať rozsah vnútroštátnej nákladnej železničnej dopravy

  • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Alokácia: 16,1 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • intermodálni operátori
  • zasielatelia
  • špeditéri
  • dopravcovia

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Udržateľná doprava
V rámci tejto komponenty budú realizované näjma investície do rekonštrukcie a dispečerizácie časti železníc a výstavby 200 km novej cyklodopravnej infraštruktúry. Znižovanie emisií v doprave bude realizované aj prostredníctvom vybudovania kostrovej siete mestskej a diaľkovej infraštruktúry pre vozidlá s alternatívnym pohonom.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky