Výzva na podporu vzdelávania s cieľom zlepšenia poskytovania verejných služieb

Ako môžem podporu využiť

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Verejné, štátne a súkramné vysoké školy

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Posilniť administratívne kapacity na úrovni koordinácie plánu obnovy a podporiť tak implementáciu strategických reforiem a investícií.

Podporiť špecializáciu a zvýšenie odbornosti zamestnancov a kvalitu rozhodovania.

Sústrediť výkon samosprávnych služieb z viacerých obcí do spoločných úradov (back office), čo umožní špecializáciu úradníkov na konkrétnu agendu23.

Zvýšiť odbornú kvalifikáciu zamestnancov prvého kontaktu (front office) v mene zvýšenia užívateľského komfortu a dostupnosti služieb verejnej správy.

Zvýšiť kvalitu rozhodovania, sústredením výkonu správy a využitím úspor z rozsahu prispieť k vyššej efektívnosti spravovania.

Zvýšiť dôveryhodnosť verejných inštitúcií u občanov.

Formovať pozitívne vnímanie verejnosti o nevyhnutnej potrebe reforiem, akcentovať potrebu zelenej a digitálnej transformácie a zvýšiť všeobecné povedomie o prioritách plánu obnovy a o jeho celkovom prínose.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo vnútra SR
  • Alokácia: 10,2 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Oktober 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Verejné, štátne a súkramné vysoké školy

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

Komponent

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do zefektívnenia boja proti korupcii a praniu špinavých peňaží, zníženie miery nedôvery v políciu jej modernizáciou, digitalizáciou atď. Cieľom je tiež zvýšiť odolnosť v krízových situáciách a modernizovať systém krízového riadenia, a posilniť koordináciu politík a profesionalizáciu administratívnych kapacít vo verejnej správe.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky