Výzva na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom (0-6 rokov)

Ako môžem podporu využiť

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

MŠ, ZŠ, SŠ

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Hlavným cieľom je zvýšenie miery zapojenia detí od 3 rokov do predprimárneho vzdelávania, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (konkrétne z 88% na 95% v prípade 5 ročných detí a zo 77% na 82% v prípade 3-4 ročných detí).
Investície do budovania kapacít materských škôl.
Zabezpečenie bezplatnej autobusovej dopravy pre deti do kmeňovej materskej školy vrátane doprovodu

Celý názov výzvy
Grantová schéma pre mimovládne organizácie a ďalšie subjekty na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov, najmä z prostredia MRK a z prostredia generačnej chudoby - vyhlásenie grantovej schémy a následne výzvy na poskytovanie grantov v jednotlivých rokoch

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 6,1 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • mimovládne organizácie a ďalšie subjekty

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je okrem iného dosiahnutie vyššej kvality slovenských žiakov a študentov a posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, čo výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Komponent

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do debarierizácie školských budov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky