Výzva na podporu poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom 0-6 rokov (06R01-20-V01)

Ako môžem podporu využiť

Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch

Kedy o podporu požiadať

Do 25. 8. 2023

Kto môže o podporu žiadať

MŠ, ZŠ, SŠ

Výška podpory

Min. 150 000 EUR

Ciele výzvy

Cieľom výzvy „Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a z prostredia generačnej chudoby“ je napomôcť zaškoľovaniu detí z týchto komunít do materských škôl. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy je financovanie osobných nákladov na pozíciu asistentov ranej starostlivosti, ktorí poskytujú službu ranej starostlivosti v prostredí MRK alebo generačnej chudoby, mentorov a supervízorov.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 6,26 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 7. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 25. 8. 2023
 • Oprávnené obdobie: od 01. 09. 2023 do 30. 06. 2026

Výška podpory

 • Min. 150 000 EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Neziskové organizácie
 • Občianske združenia, nadácie
 • Účelové zariadenia cirkvi
 • Príspevkové organizácie

Oprávnené výdavky

 • Mzdy a odvody asistentov ranej starostlivosti, mentorov a supervízorov
 • Energie, voda, telekomunikačné služby
 • Interiérové vybavenie
 • Výpočtová a telekomunikačná technika
 • Všeobecný materiál nevyhnutný pre výkon práce, napríklad kancelársky papier, tlačivá a formuláre, tonery, dezinfekčný materiál a podobne
 • Materiálno-technické a edukačné pomôcky rozvíjajúce jemnú motoriku a rozvoj vedomostí (knihy, hračky, kresliace potreby...)
 •  Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie

Oprávnené aktivity

Pre pozíciu asistenta:

 • Poskytovanie služieb ranej starostlivosti pre deti a/alebo vzdelávania pre tehotné ženy k ranej starostlivosti v celkovom počte najmenej 10 osôb za mesiac (pri plnom úväzku), pri potrebe návštevy klientov aspoň raz za týždeň
 • Organizovanie stretnutí rodičovského klubu pre svojich klientov v počte minimálne 1 stretnutie za mesiac
 • Evidencia dennej činnosti v teréne

Pre pozíciu mentora:

 • Poskytovanie praktickej podpory pre svojich asistentov ranej starostlivosti pre najmenej 4 asistentov ranej starostlivosti (pri plnom úväzku)
 • Spolupráca pri realizácii vstupného školenia pre asistentov ranej starostlivosti
 • Zabezpečenie priebežného vzdelávania asistentov
 • Poskytovanie osobných konzultácií pre svojich asistentov
 • Dohľad nad pôsobením asistentov v teréne

Pre pozíciu supervízora:

 • Poskytovanie odborného a metodického vedenia pre najmenej 12 asistentov ranej starostlivosti (pri plnom úväzku)
 • Zabezpečenie rozvoja a udržateľnosti projektu
 • Zabezpečenie a monitorovanie kvality programu
 • Vyhotovenie kvalitatívnej hodnotiacej správy o dopade projektu - merania kvality, úspešnosti, posunu detí podľa vlastnej odbornej metodiky

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky