Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Ako môžem podporu využiť

Organizovanie podujatí posilňujúcich vzťahy s diaspórou

Kedy o podporu požiadať

Predpokladaný termín vyhlásenia: august 2023

Kto môže o podporu žiadať

Neziskové organizácie, nadácie, VŠ, záujmové združenia, ai.

Výška podpory

100% (100 000 - 200 000 EUR)

Ciele výzvy

Výzva podporuje typy podujatí ako napríklad konferencie, semináre, workshopy, školenia, letné školy, webináre, diskusie, akceleračné programy a digitálne platformy, ktoré by obsahovali informácie dôležité pre návrat domov, ponuku pracovných miest na Slovensku, spoluprácu s organizáciami na Slovensku, za účelom rozšírenia informácii o možnostiach podpory (granty, pomoc, jazykové kurzy, finančná podpora).

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 1,75 mil. EUR
 • Predpokladané dátum vyhlásenia výzvy: august 2023
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 4.Q 2023
 • Oprávnené obdobie: 24 mesiacov

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Neziskové organizácie, neinvestičný fond, nadácie
 • Združenie, záujmové združenia právnických osôb a združenia fyzických a právnických osôb
 • Verejné, štátne a súkromné vysoké školy
 • Verejné výskumné inštitúcie
 • Slovenská akadémia vied
 • Súkromný sektor
Žiadateľ môže predkladať projekt samostatne alebo spoločne s partnerskou organizáciou (maximálne 2).

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Min. 100 000 EUR
 • Max. 200 000 EUR
 • Uplatňuje sa schéma pomoci de minimis

Oprávnená oblasť

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky a krajiny, kde žije slovenská diaspóra. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach

Oprávnené aktivity

 • Podujatia posilňujúce vzťahy so slovenskou diaspórou

Každé podujatie musí byť zamerané aspoň na jeden z týchto 4 cieľov:

 • Pobytová legislatíva a občianstvo na Slovensku
 • Mobilita akademického sektora
 • Oblasť výskumu a inovácií
 • Kariérne príležitosti na Slovensku

Oprávnené výdavky - príklady

 • mzdové/osobné výdavky
 • ostatné výdavky - stanovené paušálnou sadzbou až do výšky 40 % priamych personálnych nákladov

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky