Výzva na podporu nových študijných programov učiteľstva

Ako môžem podporu využiť

Vzdelávanie pre 21. storočie

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Vysoké školy

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Hlavným cieľom reformy je zlepšiť kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov a motivovať ich k celoživotnému profesijnému rozvoju.
Reforma bude mať vplyv na: 1) Prípravu budúcich učiteľov 2) Motiváciu učiteľov v praxi k ďalšiemu vzdelávaniu Reforma podporí schopnosť učiteľov adekvátne reagovať na zohľadňovanie individuálnych potrieb každého dieťaťa v procese výučby, predovšetkým v multilingválnom prostredí alebo v prostredí s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Celý názov výzvy
Grantový program pre univerzity na podporu nových študijných programov učiteľstva. Financované budú aj zmeny v programoch týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania, vzdelávania žiakov s odlišným materinským jazykom a rozvoja digitálnych kompetencií študentov učiteľstva.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 2,5 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Máj 2022
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Vysoké školy

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je okrem iného dosiahnutie vyššej kvality slovenských žiakov a študentov a posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, čo výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Komponent

Vzdelávanie pre 21. storočie
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do školskej a digitálnej infraštruktúry a do rozšírenia znalostí a vedomostí učiteľov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu, ktoré sa odrazia v zlepšení výsledkov žiakov, najmä v kľúčových oblastiach ako je gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky