Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility (PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR)

Ako môžem podporu využiť

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy v správe vyšších územných celkov resp. mesta Košice

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Samosprávny kraj, mesto Košice

Výška podpory

Max. 100% (350 000 EUR - 5 mil. EUR)

Ciele výzvy

Rekonštrukcia a modernizácia ciest môže zahŕňať aj podporu samostatných mostných objektov, pričom v takomto prípade sa musí jednať o mostné objekty spadajúce do kategórie stavebno-technického stavu zlý až havarijný. Projekty zamerané na odstraňovanie nehodových lokalít a prestavbu nevyhovujúcich križovatiek musia spĺňať podmienku vykonania bezpečnostného auditu alebo inšpekcie. 

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 30,9 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 7. 7. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. kolo do 9. 10. 2023
  • 2. kolo do 9. 1. 2024
  • ďalšie kolá budú uzatvárané v trojmesačnom intervale

Výška podpory

 • Max. 100% oprávnených výdavkov

 • Min. 350 000 EUR

 • Max. 5 mil. EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy
 • Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy

Oprávnené aktivity

 • Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy 
 • Výstavba nových úsekov ciest II. a III. triedy
 • Rekonštrukcia a modernizácia samostatných 
  mostných objektov
 • Súčasťou oprávnených aktivít je zároveň príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií 
  uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky