Výzva na dekarbonizáciu priemyslu (04I01-18-V01)

Ako môžem podporu využiť

Investičné výdavky na dekarbonizáciu priemyslu

Kedy o podporu požiadať

Do 20. 1. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Malé, stredné, veľké podniky

Výška podpory

Min. a max. výška nie je stanovená

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je podpora investícií na ochranu životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov v odvetviach priemyselnej výroby nákladovo-efektívnym spôsobom (zníženie alebo odstránenie emisií skleníkových plynov z priemyselných procesov).

 • Vykonávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • Alokácia: 357 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 11. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 20. 1. 2023

Výška podpory

 • Minimálna a maximálna výška podpory nie je stanovená
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Fyzická alebo právnická osoba
 • Malé, stredné, veľké podniky vykonávajúce priemyselné hospodárske činnosti

Oprávnené aktivity

 • Inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese
  • modernizácia, rekonštrukcia alebo náhrady zariadení
  • podpora náhrady spaľovania uhlia v priemyselnej energetike a technológiách
  • zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpora využitia odpadového tepla v priemyselnej energetike
 • Opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov, vrátane zmeny konfigurácie či elektrifikácie výrobných alebo spracovateľských zariadení
 • Energetická efektívnosť v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív a energie

Oprávnené výdavky

 • Dlhodobý hmotný majetok, napr.:
  • realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia stavieb, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
  • projektová dokumentácia
  • prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie), zameriavacie práce
  • stavebný a technologický dozor
  • nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok
  • nákup technológií
  • modernizácia prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
 • Dlhodobý nehmotný majetok, napr.:
  • softvér (nákup, vývoj, modernizácia)
  • nákup licencií

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky