Výzva na budovanie nových a modernizáciu existujúcich priestorov VŠ.

Ako môžem podporu využiť

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Verejné vysoké školy, štátne vysoké školy

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Prioritou je celková modernizácia existujúcej infraštruktúry vysokých škôl. Investície cielia rozvoj podľa potrieb na úrovni jednotlivých škôl. Prioritou je podpora excelencie cez investičný plán viazaný na postup spájania celkov vysokých škôl. Ale taktiež rozvoj ostatných strategických priorít vysokých škôl, napr. modernizácia a debarierizácia 11 internátov pre podporu internacionalizácie pre školy, ktoré považujú internacionalizáciu za dlhodobú stratégiu v rámci ich individuálneho rozvoja, alebo modernizácia priestorov pre koncentráciu excelentného výskumu v rámci vysokých škôl. V prípade spájajúcich sa vysokých škôl môžu byť tiež nároky na dobudovanie spoločného kampusu, projektového manažmentu alebo integráciu informačných systémov.

Celý názov výzvy
Podpora integrácie verejných vysokých škôl. Budovanie nových a modernizácia existujúcich priestorov za účelom spájania vysokých škôl (napr. výstavba nových spoločných priestorov, modernizácia existujúcej infraštruktúry a vybavenia budov vysokých škôl, podpora v oblasti integrácie digitálnych a informačných systémov, debarierizácia). Pri rekonštrukciách je podmienkou zabezpečenie energetickej efektívnosti priestorov o viac ako 30% primárnej energie

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 186,4mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Apríl 2022
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Júl 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Verejné vysoké školy
  • Štátne vysoké školy

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je okrem iného dosiahnutie vyššej kvality slovenských žiakov a študentov a posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, čo výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Komponent

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl
V rámci tejto komponenty budú realizované näjma investície do zvýšenia výkonnosti slovenských vysokých škôl s cieľom podporiť ich diverzifikáciu, profiláciu, inklúziu a spoluprácu so zahraničím, verejným a súkromným sektorom za súčasného zachovania akademických práv a slobôd.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky