Výzva Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (INTERREG V-A SK-CZ/2022/14)

Ako môžem podporu využiť

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Kedy o podporu požiadať

31. 5. 2022 - 1. 8. 2022

Kto môže o podporu žiadať

štát, územná samospráva, neziskové organizácie, záujmové sdruženia právnických osôb, okresné a krajské organizácie cestovného ruchu, ai.

Výška podpory

200 000 EUR - neobmedzené

Ciele výzvy

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Želaným výstupom sú tematicky orientované produkty propagujúce spoločné územie. Zámerom je podporiť také projekty, ktoré by prispeli k vybudovaniu nových turistických produktov, alebo by vylepšili existujúce produkty a tým by prispeli k rozvoju turisticky zaujímavých lokalít a ich prepojenosti do funkčných celkov. Cieľom projektov má byť vytvorenie takého produktu, ktorý poskytne komplexný súbor zážitkov pre návštevníka cezhraničného regiónu.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 3 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 5. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 1. 8. 2022

Výška podpory

 • až 100 % z celkových oprávnených výdavkov
 • min. výška príspevku 200 000 EUR
 • max. výška príspevku bez obmedzení

Oprávnené oblasti

 • SR: Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj
 • ČR: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravsko-sliezsky kraj

Cezhraničná spolupráca je možná pri splnení podmienok (napr. spoločná príprava, spoločná realizácia,...).

Kto môže o dotácie žiadať?

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • záujmové združenia právnických osôb
 • okresné a krajské organizácie cestovného ruchu
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Povinná oprávnená aktivita:

Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.

Ďalšie oprávnené aktivity:

Typ aktivity A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva

Typ aktivity B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít

Typ aktivity C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov 

 • V rámci tohto typu aktivít budú oprávnené iba aktivity, ktorých výsledkom bude novo vybudovanie alebo zmodernizovanie cyklistických ciest/cyklotrás.
 • ! Netýka sa stavby/rekonštrukcie pozemnej komunikácie určenej pre pohyb motorových vozidiel a jej označenie ako cyklotrasy.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky