Výzva Interreg Slovensko – Česko: Klíma (INTERREG SK-CZ/2023/1_Klíma)

Ako môžem podporu využiť

Podpora cezhraničnej spolupráce

Kedy o podporu požiadať

Do 15. 9. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Právnická osoba, územná samospráva, neziskové organizácie, ai.

Výška podpory

Až 80 - 100% v závislosti od typu žiadateľa, min. 50 000 EUR

Ciele výzvy

Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy v cezhraničnom území. 

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 10,36 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 4. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 15. 9. 2023
 • Oprávnené obdobie: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2029

Výška podpory

 • Až 80 - 100% v závislosti od typu žiadateľa
 • Min. 50 000 EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Právnická osoba so sídlom v SR alebo ČR
 • Štát a jeho organizačné zložky
 • Územná samospráva a jej organizačné zložky
 • Organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • Neziskové organizácie, občianske združenia
 • Školy/vzdelávacie inštitúcie/vysoké školy s výskumnými pracoviskami
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)
 • Akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným

Oprávnené oblasti

 • SR: Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj
 • ČR: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravsko-sliezsky kraj

Cezhraničná spolupráca je možná pri splnení niektorých podmienok (napr. spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločný personál, spoločné financovanie).

Oprávnené aktivity

 • Zber a výmena dát, informácií a skúseností potrebných na predchádzanie negatívnych dopadov klimatických zmien
 • Realizácia spoločných stratégií a akčných plánov zameraných na zlepšenie životného prostredia a jeho prispôsobenie klimatickým zmenám
 • Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

Oprávnené výdavky

 • Príprava projektov
 • Náklady na zamestnancov
 • Cestovné náklady a náklady na ubytovanie
 • Náklady externé odborné znalosti a služby
 • Náklady na vybavenie
 • Náklady na infraštruktúru a stavebné práce
 • Administratívne a iné nepriame výdavky

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky