Výzva Interreg Slovensko – Česko (INTERREG SK-CZ/2023/4_ Vzdelávanie)

Ako môžem podporu využiť

Podpora cezhraničnej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami

Kedy o podporu požiadať

Do 31. 1. 2024

Kto môže o podporu žiadať

Právnická osoba, územná samospráva, neziskové organizácie, ai.

Výška podpory

Max. 100% v závislosti od typu žiadateľa (min. 50 000 EUR)

Ciele výzvy

Zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania. 

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 4,3 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 9. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 31. 1. 2024

Výška podpory

 • Max. 100% v závislosti od typu žiadateľa
 • Min. 50 000 EUR

Oprávnenosť žiadateľa a každého partnera

 • Právnická osoba so sídlom v SR alebo ČR
 • Žiadateľ/partner má schválený program rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie (relevantné iba pre subjekty územnej samosprávy v SR)
 • Žiadateľ/hlavný partner je zapísaný v registri partnerov verejného sektora

V rámci výzvy je stanovená maximálna doba realizácie projektu 24 mesiacov.

Oprávnené aktivity

 • Výmena vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a dobrej praxe medzi vzdelávacími inštitúciami na všetkých stupňoch vzdelávania od predprimárneho až po vysoké školstvo

Oprávnené oblasti

 • SR: Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj
 • ČR: Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj a Moravskosliezsky kraj

Cezhraničná spolupráca je možná pri splnení niektorých podmienok (napr. spoločná príprava, spoločná realizácia, spoločný personál, spoločné financovanie).

Oprávnené výdavky

 • Príprava projektov
 • Náklady na zamestnancov
 • Cestovné náklady a náklady na ubytovanie
 • Náklady externé odborné znalosti a služby
 • Náklady na vybavenie
 • Náklady na infraštruktúru a stavebné práce
 • Malé projekty (Iba pre správcov Fondu malých projektov)
 • Administratívne a iné nepriame výdavky

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky