Výzva č. 4 na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z POO na výstavbu cyklistickej infraštruktúry

Ako môžem podporu využiť

Udržateľná doprava

Kedy o podporu požiadať

02/2025 - 06/2025

Kto môže o podporu žiadať

mestá, VÚC, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené mestami

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Zvýšiť nedostatočnú dĺžku a zlepšiť kvalitu a bezpečnosť infraštruktúry pre cyklistickú dopravu v rámci intravilánu a extravilánu obcí a miest a zlepšiť prepojenie cyklistickej a železničnej dopravy výstavbou cyklistických stojanov na železničných staniciach s cieľom zvýšiť podiel udržateľných foriem dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Alokácia: 105,1 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Február 2025
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Jún 2025

Kto môže o dotácie žiadať?

  • mestá, VÚC, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a VÚC (projekty v mestách s počtom obyvateľov nad 20 tisíc s presahom najviac 5 km do okolitých obcí)

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Udržateľná doprava
V rámci tejto komponenty budú realizované näjma investície do rekonštrukcie a dispečerizácie časti železníc a výstavby 200 km novej cyklodopravnej infraštruktúry. Znižovanie emisií v doprave bude realizované aj prostredníctvom vybudovania kostrovej siete mestskej a diaľkovej infraštruktúry pre vozidlá s alternatívnym pohonom.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky