Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Ako môžem podporu využiť

Obnova budov

Kedy o podporu požiadať

09/2023 - do vyčerpania investície

Kto môže o podporu žiadať

Štát, vyšší územný celok, obec, verejnoprávna inštitúcia

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom investície je zlepšenie stavebno-technického stavu historických a pamiatkovo chránených verejných budov súčasne so zlepšením ich energetickej hospodárnosti, pričom sa zlepšia aj možnosti ich využívania verejnosťou a predĺži životnosť.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Alokácia: 1 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: September 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Štát (správca majetku štátu), vyšší územný celok, obec, verejnoprávna inštitúcia

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Obnova budov
V rámci tohto komponentu budú realizované näjma investície do výstavby nových úsporných verejných budov nemocníc a škôl a obnovy existujúcich budov vo verejnom i súkromnom vlastníctve, vrátane rodinných domov. Dôraz sa bude klásť na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Podpora inteligentných systémov riadenia budov prispeje k zníženiu ich energetickej náročnosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky