Výzva 1 na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na zriadenie Regionálnych centier podpory učiteľov

Ako môžem podporu využiť

Vzdelávanie pre 21. storočie

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Obce, školy, neziskové organizácie

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania prostredníctvom zriadenia regionálnych centier na podporu učiteľom.

Podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v regiónoch.

Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania formou mentoringu a poradenstva.

Celý názov výzvy
Učitelia pre 21. storočie 1 Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) na zriadenie Regionálnych centier podpory učiteľov

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 10 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Marec 2022
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Marec 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Obce, alebo organizácie zriadené obcou
  • Školy alebo školské zariadenia, vysoké školy
  • Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie

Oblasť

Kvalitné vzdelávanie
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je okrem iného dosiahnutie vyššej kvality slovenských žiakov a študentov a posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne znevýhodnených detí vo vzdelávaní, čo výrazne prispeje k ich úspešnému začleneniu do spoločnosti a na trh práce.

Komponent

Vzdelávanie pre 21. storočie
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do školskej a digitálnej infraštruktúry a do rozšírenia znalostí a vedomostí učiteľov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu, ktoré sa odrazia v zlepšení výsledkov žiakov, najmä v kľúčových oblastiach ako je gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky