Vytvorenie siete Európskych centier digitálnych inovácií (17I03-04-V01)

Ako môžem podporu využiť

Podpora činnosti Európskych centier digitálnych inovácií

Kedy o podporu požiadať

Do 30. 6. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Nominované konzorciá (súkromné spoločnosti , vedecko-výskumné inštitúcie)

Výška podpory

Podľa projektu

Ciele výzvy

Cieľom je podpora činnosti Európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) prostredníctvom poverenia výkonom Schémy DM-16/2022 a vytvorenie siete  ECDI na území Slovenskej republiky.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  • Alokácia: 16,9 mil. EUR
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 6. 2023
  • Dátum uzavretia výzvy: 30. 6. 2023
  • Oprávnené obdobie: od 22.02.2022 do 30.06.2026

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Právnické osoby (resp. úspešné konzorciá v rámci výzvy DIGITAL-2021-EDIH-01 programu Digitálna Európa)

Výška podpory

  • Podľa projektu podaného vo výzve DIGITAL-2021-EDIH-01

Podmienky oprávnenosti

Napr.:

  1. Využitie poskytnutých prostriedkov pre plnenie hodnôt kľúčových ukazovateľov definovaných v rámci Zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom a EK v rámci výzvy DIGITAL-2021-EDIH-01 programu Digitálna Európa
  2. Oprávnené projekty sú tie, ktoré boli vo výzve DIGITAL-2021-EDIH-01 programu Digitálna Európa kladne vyhodnotené a získali buď 50% finančné krytie – v zmysle príslušnej Grant Agreement, alebo Seal of Excellence (Pečať excelentnosti) – bez finančného krytia
  3. Zapojenie podporeného ECDI do siete ECDI v Slovenskej republike


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky