Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti (13I02-21-V17)

Ako môžem podporu využiť

Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov, max. do 17. 7. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

100%, max. 41 000 EUR / 1 lôžko

Ciele výzvy

Vytvorenie minimálne 650 lôžok následnej starostlivosti sa vytvorí tak, že sa využijú uvoľnené kapacity akútnych a chronických lôžok po optimalizácii siete nemocníc. Lôžka pre poskytovanie následnej zdravotnej starostlivosti sa vytvoria rekonštrukciou, čiže uvoľnením kapacít existujúcich akútnych a chronických lôžok. 

 • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Alokácia: 26,8 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 5. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 17. 7. 2023
 • Oprávnené obdobie: od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2026

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Max. 41 000 EUR / 1 lôžko
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti
 • Podľa aktuálneho zoznamu kategorizovaných nemocníc na stránke Ministerstva zdravotníctva SR

Oprávnené aktivity

 • Povinná aktivita:

  • Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov

 • Dobrovoľné aktivity:

  • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia

  • Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia

  • Budovanie bezbariérových prístupov

Investície do stavebných úprav 2 a viac lôžkových izieb na maximálne 2-lôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením. Pričom dve susediace izby môžu mať spoločný priestor na využívanie sociálneho zariadenia avšak v susediacich izbách môže byť len rovnaké pohlavie.

Príklady oprávnených výdavkov

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie

 • Interiérové stavebné úpravy- zmena dispozičného riešenia priestorov, dobudovanie bezbariérových riešení, rekonštrukcia stien, oprava a rekonštrukcia podlahy, oprava alebo výmena vnútorných žalúzií, ai.

 • Vonkajšie stavebné úpravy- rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, rekonštrukcia a oprava komínov, rekonštrukcia alebo oprava okien a okenných systémov, výmena, rekonštrukcia alebo oprava vstupu/vstupov do budovy, bezbariérové riešenia, ai.

 • Lôžka/izby- rekonštrukcia, dobudovanie a vybavenie kúpeľňových miestností a toaliet, kúpacie lôžka / sprcha pre ležiacich pacientov, toaleta pre imobilných a iné vybavenie lôžok

 • Technické zariadenia budovy- rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie, kotolňa a vykurovaci, skladové priestory, jedáleň s výdajňou, priestory pre stravovanie, vyšetrovňa / ambulancia, administratívne miestnosti, archív, priestor pre IT technológia a serverovňa, ai.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky