Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti

Ako môžem podporu využiť

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Fyzické, alebo právnické osoby s povolením na prevádzkovanie nemocnice

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Výrazne sa navýšia najmä kapacity pobytových zariadení komunitného typu (napr. podporované bývanie). Umožní sa presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. Zároveň bude časť nových kapacít určená pre nových prijímateľov.
Investície podporia aj výstavbu nových nízkokapacitných zariadení sociálno-zdravotnej starostlivosti (napr. špecialiazované zariadenie) s komplexnými potrebami.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Alokácia: 26,8 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: August 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Fyzické, alebo právnické osoby s povolením na prevádzkovanie nemocnice podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície vedúce k pripraveniu Slovenska na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky