Vytvorenie / aktualizácia inštitucionálnej stratégie internacionalizácie VŠ 1.kolo

Ako môžem podporu využiť

Lákanie a udržanie talentov

Kedy o podporu požiadať

12/2023 - 12/2025

Kto môže o podporu žiadať

Verejné vysoké školy

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Hlavným cieľom investície je podpora internacionalizácie vysokých škôl a výskumných inštitúcií, špecificky implementácia systémových zmien v oblasti internacionalizácie, ktoré vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii poskytnú podporu podľa jej potrieb a zamerania.


Celý názov výzvy
Vykonanie auditu kvality aktivít internacionalizácie VŠ a výskumných inštitúcií. Zámerom je realizovať v 2. kole inštitucionálny audit a následný reaudit aktivít internacionalizácie vybraných (v druhom kole pre ďalších 5) VŠ. Jedná sa o podporu realizácie auditu internacionalizácie vysokých škôl ako predpokladu tvorby a aktualizácii inštitucionálnych stratégií internacionalizácie

  • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Alokácia: 5,6 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2023
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2025

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Verejné vysoké školy

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Lákanie a udržanie talentov
V rámci tohto komponentu budú realizované investície, ktoré majú za cieľ prilákať ľudský kapitál nevyhnutný na ekonomický rast Slovenska. Ide o reformy a investície vedúce k príchodu vysoko kvalifikovaných expertov zo zahraničia na Slovensko, vrátane navrátilcov zo Slovenska, študentov či podnikateľov.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky