Výstavba zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE

Ako môžem podporu využiť

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Kedy o podporu požiadať

3/2022 - 6/2022

Kto môže o podporu žiadať

Fyzická alebo právnická osoba

Výška podpory

60%

Ciel' výzvy

Podpora projektov zameraných na výrobu vodíka výlučne s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

 • Vykonávatel': Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Alokácia: 15 mil. EUR
 • Predpokladaný dátum uzavretia hodnotiacich kôl:
  • 31. 5. 2022
  • 30. 6. 2022
  • ...každý posledný pracovný deň následujúceho kalendárneho mesiaca

Kto môže o dotácie žiadať?

 • V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite11 najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP .

Výška podpory

Miera príspevku je 60% pre všetkých žiadateľov.

 • Minimálna výška dotácie sa neustanovuje
 • Maximálna výška dotácie 7 mil. EUR 

Podporené aktivity

Podporené budú projekty, výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, pričom:

 • na výrobu vodíka sa použije výlučne elektrická energia získaná zo zariadení využívajúcich OZE inštalovaných v rámci projektu a zároveň
 • vyrobená elektrická energia sa bude prioritne využívať na výrobu vodíka, t. j. ročná produkcia elektrickej energie bude porovnateľná s ročnou produkciou vodíka a zároveň inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny nesmie presiahnuť 10 násobok inštalovaného príkonu elektrolyzéra a zároveň všetok vyrobený vodík bude použitý:
  • na výrobu elektrickej energie a/alebo
  • vo vykurovaní/chladení a/alebo
  • v doprave.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky